Uponor KOTI -verkkopalvelun käyttöehdot

Uponor Suomi Oy:n ylläpitämä Uponor KOTI -verkkonetpalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä Uponor KOTI -verkkopalvelun käyttöehtoja. Palvelun käyttäjäksi voidaan rekisteröidä ainoastaan henkilö, joka on lukenut palvelun käyttöehdot ja hyväksyy ne.

Tekijänoikeudet

Uponor KOTI -verkkopalvelun sisältö, mukaan lukien kuvat, tuotetiedot, tavara- tai tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Uponorin tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Uponor pidättää kaikki oikeudet Uponor KOTI -verkkopalveluun ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Uponor KOTI -verkkopalvelua ja sen sisältöä saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Lisäksi palvelun käyttäjä voi tallentaa ja jatkokäyttää omat tarjouspyyntönsä, saamansa tarjoukset, lvi-suunnitelmat sekä muut Uponorin käyttäjää varten tallentamat dokumentit, esim. taloteknisten järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet. Erillisen sopimuksen nojalla laadittuun tai palveluun toimitettuun aineistoon sovelletaan ensisijaisesti kyseisen sopimuksen ehtoja.  Käyttäjä ei saa muussa kuin edellä mainituissa tarkoituksissa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Uponor KOTI -verkkopalvelun sisältöä, eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman Uponorin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Uponor KOTI -verkkopalvelussa julkaistuja tiedotteita tai uutisia on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Antaessaan palvelun kautta tai lisätessään siihen mitään tietoa, kuten esimerkiksi henkilötietoja tai tilaustietoja, käyttäjä sitoutuu antamaan kyseiset tiedot totuudenmukaisesti. Käyttäjä itse vastaa yksin kaikesta antamastaan tiedosta ja sen sisällöstä.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

Uponor ei vastaa Uponor KOTI -verkkopalvelussa olevien muiden kuin Uponorin tuottamien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Uponor ei vastaa palvelussa olevien muiden kuin Uponorin tuottamien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Uponor varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Uponor KOTI -verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia. Ehtomuutoksesta ilmoitetaan palvelussa viimeistään sen astuessa voimaan. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtomuutosta hänen tulee välittömästi lopettaa palvelun käyttö sekä ilmoittaa Uponorille irtisanovansa sopimuksen. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot.

Mikäli Uponor KOTI -verkkopalvelun kautta tilataan muita tuotteita tai palveluita, sovelletaan tilaukseen ensisijaisesti kyseiseen käyttäjän tilauksen yhteydessä erikseen hyväksymiä ehtoja.

Uponor ei takaa Uponor KOTI -verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Uponor ei vastaa Uponor KOTI -verkkopalvelun käytöstä, sen estyneestä käytöstä tai muusta Uponor KOTI -verkkopalveluun liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Uponor KOTI -verkkopalveluun mahdollisesti sisältyvät tuote- tai palvelukuvaukset sekä muut vastaavat tiedot eivät muodosta sitovaa tarjousta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Uponor KOTI -verkkopalvelussa saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Uponorilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin Uponor, eikä Uponor vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Uponor KOTI -verkkopalvelussa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. Uponor ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Tietojen luovutukset kolmansille osapuolille

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Uponor Suomi Oy:n yhteistyökumppaneille, jotka toimivat Uponorin toimeksiannosta ja lukuun Uponor KOTI -verkkopalveluun liittyen. Esimerkkinä yhteistyökumppaneista ovat mm. urakoitsijat ja lvi-suunnittelijat. Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa Uponorin valituille kumppaneille suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Käyttäjä on lisäksi perehtynyt rekisteriselosteeseen sekä hyväksyy sen.

Evästeiden (cookies) käyttö

Uponor KOTI -verkkopalvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja seurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää palvelua. Evästeiden avulla käyttäjästä tallennetut tiedot sisältävät tunnistetietoja mm. selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

Uponor hyödyntää Uponor KOTI -verkkopalvelun käytönaikaista seurantapalvelua verkkosivuston analysoimisessa. Kerätyt tiedot toimitetaan edelleen tallennettavaksi seurantapalvelun Suomessa sijaitseville palvelimille. Kävijäseurannan tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää, tai, jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Uponorin puolesta. Uponor voi hyödyntää tilastotietoja oman liiketoimintansa kehittämisessä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttämällä Uponor KOTI -verkkopalvelua käyttäjä antaa suostumuksensa näissä käyttöehdoissa ja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.

Sovellettava laki

Uponor KOTI -verkkopalveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Uponor Suomi Oy
Kouvolantie 365
15561 Nastola
Y-tunnus:  1541726-3
uponor.koti@uponor.com

Uponor
Kirjaudu
Menu ≡